Focusing/Διαδικασία εστίασης

Το focusing (στα ελληνικάεστίασηή καλύτερα διαδικασία της εστίασης) είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό φέρει αναφορικά με ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή με μια κατάσταση που ζούμε.

"Το σώμα ξέρει ..."
(Οδ. Ελύτης)

Δευτέρα, Οκτωβρίου 29

Focusing - βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Focusing/Διαδικασία εστίασης

Το focusing (στα ελληνικά ‘εστίαση’ ή καλύτερα ‘διαδικασία της εστίασης’) είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό φέρει αναφορικά με ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή με μια κατάσταση που ζούμε.

Τις φιλοσοφικές, θεωρητικές και επιστημονικές αρχές του focusing ξεκίνησε να διατυπώνει κατά τη δεκαετία του 60 ο Eugene Gendlin, φιλόσοφος, ψυχοθεραπευτής και επιστημονικός συνεργάτης του Carl Rogers στο πανεπιστήμιο του Chicago.

Βιωματική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία

Με βάση το focusing αναπτύχθηκε σταδιακά μια ιδιαίτερη συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία φιλοσοφικά έχει τις ρίζες της στην Φαινομενολογία και τον Υπαρξισμό, ενώ επιστημονικά εντάσσεται στο χώρο της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας και ειδικότερα σ’αυτόν της προσωποκεντρικής προσέγγισης.

Κύρια χαρακτηριστικά της Focusing-βιωματική συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας είναι:

* η αλληλεπίδραση πελάτη-θεραπευτή
* η διαμόρφωση, εκ μέρους του θεραπευτή, ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τον πελάτη
* η εστίαση του πελάτη στο βίωμα του με στόχο την περαιτέρω συμβολοποίηση του και την τελική αποκωδικοποίηση του

Βιωμένη αίσθηση (felt sense)

Κατά τη ‘διαδικασία της εστίασης’ ο πελάτης έρχεται σε επαφή με έναν ιδιαίτερο τύπο σωματικής ‘γνώσης’. Αυτή την ‘γνώση’ ή επίγνωση ονομάζουμε βιωμένη αίσθηση (felt sense). Συνήθως μια βιωμένη αίσθηση δεν προϋπάρχει, αλλά διαμορφώνεται κατά τη διαδικασία της εστίασης και εφόσον ο πελάτης στρέψει την προσοχή του και την αντίληψη του στο σώμα του, το οποίο ενέχει τις δικές του απαντήσεις σε πολλά από τα προβλήματα μας, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει και να προάγει την προσωπική μας ανάπτυξη.

Με άλλα λόγια η βιωμένη αίσθηση είναι η άμεση σωματική αίσθηση μιας οποιασδήποτε κατάστασης ή οποιουδήποτε προβλήματος, φέρει δε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

· διαφοροποιείται από τα συναισθήματα που συνήθως είναι διαφοροποιημένα, πολιτισμικά καθορισμένα και εύκολα αναγνωρίσιμα

· είναι μια σωματικά βιωμένη, ολιστική, γενική, ασαφής, προ-λεκτική αίσθηση

· αναφέρεται και παραπέμπει σε ένα ασυμβολοποίητο συνολικότερο βίωμα, του οποίου αποτελεί την πρωταρχική έκφραση

· μπορεί να αποτελέσει δηλ., την είσοδο για να εισέλθει κάποιος στην μη-διαφοροποιημένη, υπο-νοούμενη, πολύπλευρη πλευρά του συνολικότερου βιώματος του, από το οποίο μπορεί να αντληθεί περαιτέρω ΄υλικό’ προς επεξεργασία.

Το υλικό αυτό εμπλουτίζει την υπάρχουσα συναισθηματική και νοητική γνώση και αποτελεί τη βάση για θεραπευτική αλλαγή, η οποία και οδηγεί στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Το focusing απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχική υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές,…) και επαγγελματίες λοιπών χώρων (εκπαιδευτικούς, μάνατζερς, καλλιτέχνες,…) ως ψυχοθεραπευτική/συμβουλευτική μέθοδος, όσο και σε ένα ευρύτερο κοινό ως μέθοδος αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης.
Akira Ikemi Ph. D. (Kobe Japan) presents characteristics of Focusing (in 3 parts)
From the 12th International Focusing Conference held in Pforzheim in Germany 2000.
Videography by Nada Lou

Presence (the Client's Client): Akira Ikemi Ph.D.

Τα Βήματα της Διαδικασίας του Focusing

Ακριβώς επειδή το focusing είναι μια βιωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται πάντα συστηματικά. Βασίζεται όμως σε μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν πυξίδα για την εκμάθηση, εξάσκηση και εφαρμογή του.

Τα βήματα αυτά ακολουθούν μια εσωτερική πορεία, που σταδιακά οδηγεί στην ζητούμενη σωματική αίθηση, η οποία βρίσκεται στο μεταίχμιο (thinking at the edge), ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο.

Βήματα Διαδικασίας του Focusing :

1. Προσέγγιση και διατύπωση «θέματος»

2. Δημιουργία εσωτερικού ελεύθερου «χώρου»

3. Αναμονή για την εμφάνιση «σωματικής αίσθησης»

4. Αναζήτηση του κατάλληλου «συμβόλου» για την περιγραφή αυτής της σωματικής αίσθησης

5. Αναζήτηση και πιθανή εξεύρεση ακριβέστερου «συμβόλου» για τη σωματική αίσθηση («επανήχηση/καθρέτισμα» : resonating), με επακόλουθο την βελτίωση της κατάστασης. (Αλλαγή «συμβόλου» : Felt shift)

6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Επίλογος

...

Προσεχώς ...

  • Blogroll
  • Focusing και θέατρο
  • Φιλοσοφία - Λογοτεχνία - Ποίηση
  • κλπ

H KAΘHMEPINH : News

H KAΘHMEPINH : ΠOΛITIΣMOΣ

H KAΘHMEPINH : Print Edition