Focusing/Διαδικασία εστίασης

Το focusing (στα ελληνικάεστίασηή καλύτερα διαδικασία της εστίασης) είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό φέρει αναφορικά με ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή με μια κατάσταση που ζούμε.

"Το σώμα ξέρει ..."
(Οδ. Ελύτης)

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 2

Ενημέρωση

Ενημέρωση

του Συνηγόρου του Καταναλωτή

σχετικά με το θέμα διαφήμισης του Κέντρου μας για ακαδημαϊκή συνεργασία με ίδρυμα της αλλοδαπής


Αθήνα, 19 Αυγούστου 2010Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή,
Λεωφ. Αλεξάνδρας 144,
11471 Αθήνα

Υπ’ Όψη κ. Ευαγγέλου Ζέρβα


Κύριοι,

Επιστρέφοντες, μετά ολιγοήμερες διακοπές, στον χώρο της εργασίας μας λάβαμε, μέσω φαξ, τμήμα της ενημερωτικής επιστολής σας (σελ.: 2, 4 και 7) που αφορά στο θέμα διαφήμισης του Κέντρου μας για ακαδημαϊκή συνεργασία με αλλοδαπό ίδρυμα (συγκεκριμένα το East Anglia University) σε επίπεδο παροχής προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών, χωρίς να είμαστε αναγνωρισμένο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση καταναλωτών.
Παρ’ όλο ότι στερούμεθα του πλήρους κειμένου της επιστολής σας, και λόγω του ότι δεν έχουμε επιτύχει να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω των τηλεφώνων που αναγράφονται στην επιστολή σας, σπεύδουμε να σας παράσχουμε αναλυτικές πληροφορίες για την ακριβή ενημέρωσή σας.

α) Καταρχάς θέλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι το Ελληνικό Κέντρο Focusing είναι ένας Συμβουλευτικός- Ψυχοθεραπευτικός, Εκπαιδευτικός Οργανισμός με βάση την Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Αυτό σημαίνει, ότι προσφέρει «εκπαίδευση» στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.

  • Η εκπαίδευση αυτή νοείται ως επαγγελματική εξειδίκευση και ως τέτοια απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του χώρου κυρίως της ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς), αλλά και επαγγελματίες που προέρχονται γενικότερα από τον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών (νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, δικηγόρους κ.ά.).
  • Η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι κυρίως βιωματική, πρακτική και κλινική, περιλαμβάνει δε ενδεικτικά ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας, εργαστήρια συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, θεωρητικές εισηγήσεις, ομάδες εποπτείας, παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών, πρακτική-κλινική άσκηση και άλλες σχετικές δεξιότητες.


  • Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν απευθυνόμαστε σε μαθητές ή/και αποφοίτους λυκείου για να σπουδάσουν σε μας!


β) Το Ελληνικό Κέντρο Focusing ανήκει αποκλειστικά στην πλειάδα των Κέντρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες ή/και εκπαίδευση ως μέλλοντες Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας ή/και Ψυχοθεραπευτές. (Προς ενημέρωσή σας, στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, οι ποικίλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις – ήτοι: Ψυχαναλυτική, Συμπεριφορική/Γνωσιακή, Ανθρωπιστική κ.ά. – εκπροσωπούνται από ανάλογα Κέντρα ειδικευμένα στις αντίστοιχες προσεγγίσεις, στις οποίες και εκπαιδεύουν και τα οποία Κέντρα δεν είναι ούτε Κολλέγια, ούτε Πανεπιστήμια, ούτε Μεταλυκειακά Κέντρα, αλλά Κέντρα, Ινστιτούτα, Εταιρίες που εκπροσωπούν συγκεκριμένες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, μοντέλα, σχολές). Η δική μας ψυχοθεραπευτική προσέγγιση είναι αυτή της Προσωποκεντρικής και Focusing-βιωματικής και ανήκει στην Ανθρωπιστική σχολή.
Κατά συνέπεια αναγνωριζόμαστε από και ανήκουμε στις συναφείς με το έργο μας εθνικές και διεθνείς εταιρείες (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας – ΕΕΨΕ, Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής – ΕΕΣ, Δίκτυο Ευρωπαϊκών Εταιριών Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής – NEAPCEPC, Παγκόσμια Εταιρία Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής – WAPCEPC, Ευρωπαϊκή Εταιρία Ψυχοθεραπείας – ΕΑΡ, Διεθνές Ινστιτούτο Focusing Νέας Υόρκης).

γ) Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για λόγους δεοντολογίας, οι ανακοινώσεις μας είναι σαφείς, προσεκτικές και συγκεκριμένες.
Το κύριο μέσο που χρησιμοποιούμε είναι η ιστοσελίδα μας, η οποία απευθύνεται, και μπορεί να γίνει αντιληπτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποκλειστικά από τους ειδικά ενδιαφερομένους και ενημερωμένους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς η/και άλλους επαγγελματίες που ήδη ενημερώνονται μέσα από τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, ή/και τον χώρο εργασίας τους για τα συγκεκριμένα Κέντρα.

δ) Όσον αφορά στην συνεργασία μας με το East Anglia University, Norwich, U.K., παρακαλούμε σημειώσατε, ότι πράγματι το εν λόγω Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει το συγκεκριμένο συμβουλευτικό/ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα μας (Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία). Ο ουσιαστικός λόγος γι’ αυτήν την αναγνώριση βασίζεται στο γεγονός ότι το Focusing και το ΤΑΕ (Thinking at the Edge), μία άλλη φιλοσοφική διάσταση του Focusing, εμπεριέχονται στο Syllabus του εν λόγω πανεπιστημίου, το οποίο, ως Πανεπιστήμιο απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών.


Εμείς, όπως ήδη υπογραμμίσαμε, προσφέρουμε επαγγελματική εξειδίκευση, την οποία όμως αναγνωρίζει το Πανεπιστήμιο αυτό, ως συναφή με το δικό του ακαδημαϊκό πρόγραμμα, γεγονός ιδιαίτερα τιμητικό για το έργο μας. Η αναγνώριση βασίζεται λοιπόν στην κοινή συμβουλευτική/ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ακολουθούμε. Σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπούμε το Πανεπιστήμιο, ούτε έχουμε οιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με αυτό.


Με αυτή την έννοια, εφόσον κάποιοι απόφοιτοί μας πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις (είναι δηλαδή ήδη ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ή κάτοχοι διπλωμάτων ανθρωπιστικών επιστημών) και θέλουν να συνεχίσουν να σπουδάσουν στο εν λόγω Πανεπιστήμιο στην Αγγλία, το πρόγραμμα μας επιβραβεύεται από το εν λόγω πανεπιστήμιο με την απόκτηση ακαδημαϊκού Masters στην Συμβουλευτική από το εν λόγω Πανεπιστήμιο. (Σημείωση: στην Ευρώπη μόνο αυτό το πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο της Leuven, Βέλγιο, διδάσκουν και κάνουν έρευνα στην Focusing Βιωματική Προσέγγιση, μία προσέγγιση που βασίζεται στην Ανθρωπιστική Προσωποκεντρική Προσέγγιση, που εμφανίστηκε από την δεκαετία του 1940 στην Αμερική, από τον Ψυχολόγο Carl Rogers). Μπορεί όμως κάλλιστα να αρκεστούν στο δικό μας πρόγραμμα, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, αυτό πιστοποιείται και αναγνωρίζεται από τις βασικές επαγγελματικές εταιρίες του συμβουλευτικού/ψυχοθεραπευτικού χώρου.

Η συγκεκριμένη, ως εκ τούτου, αναφορά αναγνώρισης του προγράμματός μας από το σχετικό πανεπιστήμιο δεν συνεπάγεται ουδόλως δόλο.
Αντιλαμβανόμεθα, πάντως, ότι το εν γένει «κλίμα» των τελευταίων χρόνων γύρω από τα αυτοαποκαλούμενα κολλέγια, σας οδήγησε σε αυτή την παρανόηση, λυπούμεθα όμως για την μη προηγούμενη επικοινωνία σας μαζί μας, ούτως ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να σας ενημερώσουμε ενδελεχώς, και ν’ αρθεί άμεσα η τρέχουσα παρανόηση, η οποία μας πλήττει βαρύτατα, ως καθ’ όλα νόμιμους επαγγελματίες.

Τέλος, επειδή δεν είμεθα γνώστες όλων των σελίδων της επιστολής σας θα παρακαλούσαμε για την ταχυδρόμηση ολοκλήρου της επιστολής σας σ’ εμάς. Επίσης παρακαλούμε όπως η παρούσα επιστολή μας κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και όπου εσείς κρίνετε αναγκαίο.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,
Για το Ελληνικό Κέντρο Focusing,

Παύλος Ζαρογιάννης - Άννα Καραλή
Ψυχολόγοι – Ψυχοθεραπευτές

Υ.Γ. Την 27η Αυγούστου λάβαμε ολόκληρο το κείμενο της συστατικής επιστολής.


Μεταβείτε στο site του Συνηγόρου του Καταναλωτή
Akira Ikemi Ph. D. (Kobe Japan) presents characteristics of Focusing (in 3 parts)
From the 12th International Focusing Conference held in Pforzheim in Germany 2000.
Videography by Nada Lou

Presence (the Client's Client): Akira Ikemi Ph.D.

Τα Βήματα της Διαδικασίας του Focusing

Ακριβώς επειδή το focusing είναι μια βιωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται πάντα συστηματικά. Βασίζεται όμως σε μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν πυξίδα για την εκμάθηση, εξάσκηση και εφαρμογή του.

Τα βήματα αυτά ακολουθούν μια εσωτερική πορεία, που σταδιακά οδηγεί στην ζητούμενη σωματική αίθηση, η οποία βρίσκεται στο μεταίχμιο (thinking at the edge), ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο.

Βήματα Διαδικασίας του Focusing :

1. Προσέγγιση και διατύπωση «θέματος»

2. Δημιουργία εσωτερικού ελεύθερου «χώρου»

3. Αναμονή για την εμφάνιση «σωματικής αίσθησης»

4. Αναζήτηση του κατάλληλου «συμβόλου» για την περιγραφή αυτής της σωματικής αίσθησης

5. Αναζήτηση και πιθανή εξεύρεση ακριβέστερου «συμβόλου» για τη σωματική αίσθηση («επανήχηση/καθρέτισμα» : resonating), με επακόλουθο την βελτίωση της κατάστασης. (Αλλαγή «συμβόλου» : Felt shift)

6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Επίλογος

...

Προσεχώς ...

  • Blogroll
  • Focusing και θέατρο
  • Φιλοσοφία - Λογοτεχνία - Ποίηση
  • κλπ

H KAΘHMEPINH : News

H KAΘHMEPINH : ΠOΛITIΣMOΣ

H KAΘHMEPINH : Print Edition