Focusing/Διαδικασία εστίασης

Το focusing (στα ελληνικάεστίασηή καλύτερα διαδικασία της εστίασης) είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό φέρει αναφορικά με ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή με μια κατάσταση που ζούμε.

"Το σώμα ξέρει ..."
(Οδ. Ελύτης)

Τετάρτη, Μαρτίου 5

Δεύτερη Περίοδος Φαινομενολογικών Σεμιναρίων


Τρεις Εταιρείες ένα Σεμινάριο
Δεύτερη Περίοδος Φαινομενολογικών Σεμιναρίων

Συνεχίζοντας τον δεύτερο κύκλο των φαινομενολογικών σεμιναρίων
οι τρεις εταιρείες:

Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»

Ελληνικό Κέντρο Focusing

Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής
Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας
(Hellenic Society of Daseinsanalysis)

συνδιοργανώνουν
τρία σεμινάρια,
έχοντας την φιλοδοξία να συμβάλουν στη δημιουργία ενός κοινού τόπου
που θα βοηθά στην περαιτέρω εμβάθυνση του φαινομενολογικού βλέμματος,
στο πεδίο της ψυχοθεραπείας στη χώρα μας.

Τα θέματα που αναδύθηκαν,σε μια θεωρητική μορφή,
από τον πρώτο κύκλο ομιλιών
του καθηγητή
κ. Ξηροπαίδη:

1)
"Η ανθρώπινη ύπαρξη ως «κόσμος»
(εν-τω-κόσμω-είναι), στην ψυχοθεραπεία",
20η Μαρτίου, 2014,
στο Ελληνικό Κέντρο Focusing.

2) "Ο ρόλος των συναισθημάτων στην ψυχοθεραπεία",
10η Απριλίου, 2014,
στο Ελληνικό Κέντρο Focusing, και

3) "Ο θάνατος ως αφύπνιση, στην ψυχοθεραπεία",
15η Μαΐου, 2014,
στην Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «γίγνεσθαι».
Η προτεινόμενη αυτή σειρά θεμάτων βασίζεται σε μία φυσική αλληλουχία, ως εξής:

α) Ένα από τα ζητούμενα στη ψυχοθεραπεία είναι να βοηθηθεί ο θεραπευόμενος να έλθει σε επαφή και να αντιληφθεί τον «κόσμο» στον οποίο βρίσκεται «ερριμένος», (δηλαδή το πλέγμα των εμπειριών, των αλληλονοηματοδοτήσεων και των αλληλοσυσχετίσεων, μέσα από το οποίο προσλαμβάνει και κατανοεί το κάθε τι, δηλαδή την δική του αλήθεια) έτσι ώστε να σταθεί δυνατόν να συνομιλήσει με αυτόν τον κόσμο -μια συνομιλία μέσα από την οποία ίσως αναδυθούν άλλες δυνατότητες ύπαρξης.

β) Ο κατ' αρχήν τρόπος επαφής με τον (ως επί το πλείστον αφανή, δηλ. ασυνείδητο) «κόσμο» μας είναι αυτός των συναισθημάτων (Befindlichkeit) -συμπεριλαμβάνεται βεβαίως η σωματική αίσθηση και όχι μόνον.

γ) Η αναγνώριση της θνητότητας μας απομακρύνει από κάθε είδους απολυτότητας και μας διανοίγει προς την περατότητα και τη σχετικότητα, δηλαδή προς το γίγνεσθαι. Μας αφυπνίζει προς την «αυθεντικότητα» αναγνωρίζοντας την αξία της ζωής.

Οι συναντήσεις θα ξεκινούν στις 8.30μ.μ.

Κάθε συνάντηση θα αποτελείται από τρεις εισηγήσεις,
10λεπτες, και των τριών εταιρειών
και από διάλογο των συμμετεχόντων
στην ολομέλεια ή σε ομάδες.

Οι τρεις αυτές εισηγήσεις, πάνω στο ίδιο θέμα,
ελπίζεται να είναι χρήσιμες,
γιατί αφ' ενός θα επιτρέψουν να παρουσιαστεί η ιδιαιτερότητα της κάθε προσέγγισης, ξεχωριστά,
και αφ' ετέρου θα διευκολύνουν τη συνομιλία, την «τριβή» και,
εν τέλει ίσως, τη σύνθεση της διαφορετικότητας.
Επίσης, δημιουργείται «χώρος» για την εμπλοκή περισσότερων ατόμων
στον διάλογο από ότι στην αρχική φάση των εισηγήσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες:
στις ιστοσελίδες των εταιρειών
και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που παρατίθενται σε αυτές,
καθώς και στις διευθύνσεις

daseinanalysisGR@gmail.com
focusinghellas@yahoo.com
gignesthai@gmail.com


Akira Ikemi Ph. D. (Kobe Japan) presents characteristics of Focusing (in 3 parts)
From the 12th International Focusing Conference held in Pforzheim in Germany 2000.
Videography by Nada Lou

Presence (the Client's Client): Akira Ikemi Ph.D.

Τα Βήματα της Διαδικασίας του Focusing

Ακριβώς επειδή το focusing είναι μια βιωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται πάντα συστηματικά. Βασίζεται όμως σε μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν πυξίδα για την εκμάθηση, εξάσκηση και εφαρμογή του.

Τα βήματα αυτά ακολουθούν μια εσωτερική πορεία, που σταδιακά οδηγεί στην ζητούμενη σωματική αίθηση, η οποία βρίσκεται στο μεταίχμιο (thinking at the edge), ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο.

Βήματα Διαδικασίας του Focusing :

1. Προσέγγιση και διατύπωση «θέματος»

2. Δημιουργία εσωτερικού ελεύθερου «χώρου»

3. Αναμονή για την εμφάνιση «σωματικής αίσθησης»

4. Αναζήτηση του κατάλληλου «συμβόλου» για την περιγραφή αυτής της σωματικής αίσθησης

5. Αναζήτηση και πιθανή εξεύρεση ακριβέστερου «συμβόλου» για τη σωματική αίσθηση («επανήχηση/καθρέτισμα» : resonating), με επακόλουθο την βελτίωση της κατάστασης. (Αλλαγή «συμβόλου» : Felt shift)

6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Επίλογος

...

Προσεχώς ...

  • Blogroll
  • Focusing και θέατρο
  • Φιλοσοφία - Λογοτεχνία - Ποίηση
  • κλπ

H KAΘHMEPINH : News

H KAΘHMEPINH : ΠOΛITIΣMOΣ

H KAΘHMEPINH : Print Edition