Focusing/Διαδικασία εστίασης

Το focusing (στα ελληνικάεστίασηή καλύτερα διαδικασία της εστίασης) είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό φέρει αναφορικά με ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή με μια κατάσταση που ζούμε.

"Το σώμα ξέρει ..."
(Οδ. Ελύτης)

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 21

Εισαγωγή στο «Focusing & Παιδιά» – Θεσσαλονίκη

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε το εργαστήρι μας για πρώτη φορά στηνΘεσσαλονίκη.

Στόχος του εισαγωγικού εργαστηρίου στο Focusing & Παιδιά είναι η γνωριμία με την Focusing φιλοσοφία και η εφαρμογή του στην θεραπεία με τα παιδιά.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έρθει σε επαφή με την βιωμένη αίσθηση που θα του επιτρέψει να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο και την πολυπλοκότητά του. Θα γνωρίσει διαφορετικά το παιδικό και το ενήλικο κομμάτι του παρακολουθώντας τα να συσχετίζονται με τα παιδιά.
Επίσης με την στάση της ενεργητικής ακρόασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πάρει μια γεύση για το πώς μπορεί να διευκολύνει το παιδί χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Τέλος, το εργαστήρι αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιεί στην καθημερινή του πρακτική με τα παιδιά.
Απευθύνεται και σε θεραπευτές, δάσκαλους, καθηγητές που δεν έχουν απαραίτητα κάποια σχέση ή εμπειρία με την Focusing Βιωματική προσέγγιση.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί 9 και 10 Ιανουαρίου (συνολικά 13 ώρες).

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ, 80 για τους φοιτητές.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου
από το Κέντρο Δια βίου Μάθησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FOCUSING
και οι ώρες του θα μετρήσουν για τους συμμετέχοντες που θέλουν να ολοκληρώσουν το Children Focusing Course.
Για περισσότερες πληροφορίες και την συμμετοχή σας
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
μπορείτε να επικοινωνήσετε
στα τηλ2315527066
και στα e-mailfocusing.thess@gmail.com
και childrenfocusinghellas@yahoo.com
Συντονιστές:
Μαρίκα Ρέλλου, Σοφία Παπουτσή

Τρίτη, Δεκεμβρίου 1

Κύκλος διαλέξεων 2015-16 Γιώργος Ξηροπαΐδης

Κύκλος διαλέξεων 2015-16

Τρείς εταιρείες – Ένα σεμινάριο

(3ος κύκλος διαλέξεων)

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Φόβος, αγωνία, ανία.
Γιατί ενδιαφέρουν τα συναισθήματα και οι θυμικές διαθέσεις τη φαινομενολογική φιλοσοφία;

Στις διαλέξεις αυτές θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα μιας φαινομενολογικής ανάλυσης των αισθημάτων του φόβου, της αγωνίας και της ανίας. Θα στηριχθούμε εν προκειμένω στις σχετικές αναλύσεις του Martin Heidegger, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Είναι και Χρόνος, στην πανεπιστημιακή παράδοση με τίτλο Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής: Κόσμος-Περατότητα-Μοναξιά και στα περίφημα Σεμινάρια του Τσόλλικον.
Παράλληλα θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την επιρροή που άσκησαν στη σκέψη του Γερμανού στοχαστή οι περί των παθών και συναισθημάτων θεωρίες του Αριστοτέλη και του Δανού θεολόγου Sören Kierkegaard.
Το πρόγραμμα των διαλέξεων:
Οι συναντήσεις του σεμιναρίου θα γίνονται Πέμπτες, 8.30μμ-10.30μμ.
Στις παρακάτω ημερομηνίες:
1η: 10/12
2η: 21/1
3η: 25/2
4η: 31/3
5η: 26/5

Κόστος συμμετοχής:
10 ευρώ για την κάθε συνάντηση.
Τόπος του Σεμιναρίου:
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 79, 5ος όροφος
(στον Χώρο του Ελληνικού Κέντρου Focusing)
Πληροφορίες επίσης, στις ιστοσελίδες των εταιρειών και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που παρατίθενται σε αυτές, καθώς και στις διευθύνσεις:
daseinanalysisGR@gmail.comfocusinghellas@yahoo.comgignesthai@gmail.com

kierkegaard

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Edmund Husserl, Η φιλοσοφία ως αυστηρή επιστήμη, Αθήνα 1988
Edmund Husserl, Καρτεσιανοί στοχασμοί, Αθήνα 2002
Edmund Husserl, Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η υπερβατολογική φαινομενολογία, Αθήνα 2012
Martin Heidegger, Τα βασικά προβλήματα της φαινομενολογίας, Αθήνα 1999
Martin Heidegger, Είναι και Χρόνος, Αθήνα 1978-1985
Martin Heidegger, Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής: Κόσμος-Περατότητα-Μοναξιά, Αθήνα 2009
Martin Heidegger, Τα σεμινάρια του Τσόλλικον – Μέρος Α΄, Αθηνα 2015
Martin Heidegger, Φαινομενολογικές ερμηνείες στον Αριστοτέλη, Αθήνα 2011

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Gendlin, E. T.: Befindlichkeit: Heidegger and the Philosophy of Psychology. Review of Existential Psychology & Psychiatry: Heidegger and Psychology, Vol. XVI, Nos. I, 2 & 3, 1978-79. [online]: http://www.focusing.org/gendlin_befindlichkeit.html#[6] (28.7.2010)
Gendlin, E. T. Focusing-Oriented Psychotherapy: A Manual of the Experiential Method. New York: The Guilford Press, 1996
Heidegger, M.: The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude, Solitude. Bloomington: Indiana University Press 1992.
Heidegger. M. Being and Time. Malden: Blackwell Publishing 1962.
Damasio, A. (1994). Descartes” Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: G.P. Putnam’s Sons.
Damasio, A. (1999). The Feeling of what Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt Brace and Co.
Ratcliffe M. Feelings of being. Phenomenology, psychiatry and the sense of reality. Oxford: Oxford University Press 2008.
James W. What is an Emotion? Mind 9 34:188-205.
Freud S., ‘Mourning and Melancholia’, in General Psychological Theory, New York: Simon & Schuster, 1991.
Merleau-Ponty M. Eye and mind. In: Edie J, editor. The primacy of perception. Evanston: Northwestern University Press 1964, pp.159-190.
Merleau-Ponty M. The phenomenology of perception. New York: Humanities Press 1962.
Wittgenstein L. On certainty. Oxford: Basil Blackwell 1969.
Binswanger L., Being-in-the-World: Selected Papers of Ludwig Binswanger, New York: Basic Books, 19
Lear J., Freud, New York: Routledge, 2005.
Letteri M., Heidegger and the Question of Psychology. Zollikon and Beyond, Rodopi: Amsterdam – New York, NY 2009
Dreyfus. H. L. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. Cambridge, MA: MIT Press 1991
Heidegger M., Zollikon Seminars: Protocols—Conversations—Letters, ed. Medard Boss, trans. with notes and afterwords Franz Mayr and Richard Askay. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2001
Hoeller K. “Introduction,” Review of Existential Psychology and Psychiatry. Special issue: “Heidegger and Psychology,” guest ed. Keith Hoeller. 1978–1979
3 Εταιρείες 1 Σεμινάριο

Η προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική φαινομενολογική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Παρουσίαση:

Η προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική φαινομενολογική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία
Παύλος Ζαρογιάννης
Ελληνικό Κέντρο Focusing


Περίληψη:

Η προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική ψυχοθεραπεία δεν είναι παρά έμπρακτη φαινομενολογία, μια προσπάθεια δηλαδή μεταφοράς, μετάφρασης και εφαρμογής των αρχών και εννοιών της ερμηνευτικής φαινομενολογίας στην κλινική, θεραπευτική πράξη. Αυτό σημαίνει πως έννοιες όπως φαινόμενο, εμπειρία, βίωμα, συνείδηση, ερμηνεία, αναστοχασμός, νόημα, κατανόηση, προθετικότητα, υποκείμενο, αντικείμενο, σωματικότητα, χρονικότητα, χωρικότητα, διυποκειμενικότητα, μερικότητα, και ολότητα συναποτελούν το θεωρητικό, επιστημονικό, αλλά και πρακτικό πλαίσιο αναφοράς της. Η βασικότερη ωστόσο έννοια της προσωποκεντρικής και Focusing-βιωματικής ψυχοθεραπείας είναι αυτή του ‘βιώματος’, η οποία σε συνδυασμό με αυτή του ‘σώματος’, αποτελεί αφετηρία, αλλά και διακύβευμα της, στο βαθμό που η αποκατάσταση της σχέσης και η συνεχής επαφή μ’ αυτό (το βίωμα), η διαρκής επιστροφή και αναφορά σ’αυτό, η ομιλία και δράση μέσα απ’ αυτό, καθορίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015, 18:00, Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής, Ηπείρου 17

ΕΛΕΣΥΘ (Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας):

«Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
Η εμπειρία τεσσάρων σχολών ψυχοθεραπείας»
Συντονισμός: Ευγενία Γεωργαντά, Psy.D., ECP

Κυριακή, Νοεμβρίου 29

Εισαγωγή στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση – Παρουσίαση

Εισαγωγή στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση


Παύλος Ζαρογιάννης
Ελληνικό Κέντρο Focusing

Εναλλακτικά: Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να δείτε την παρουσίαση:

Παρουσίαση, Νοέμβριος 2015
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Κλινική Ψυχολογία

Παρασκευή, Ιουνίου 12

Ελληνικό Κέντρο Focusing και 20th EAP Congress17 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Παύλος Ζαρογιάννης
«Ψυχοθεραπεία και Ελληνική Πραγματικότητα:
μια σχέση ανολοκλήρωτη, ένας παράδοξος διάλογος γεμάτος αντιφάσεις»
Συντονισμός: E. Γεωργαντά
19:00-20:30, Αμφιθέατρο
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015
36 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Άννα Καραλή
«Η ανάπτυξη της “γλώσσας” σύμφωνα με τη Focusing-βιωματική θεραπεία,
μέσα από τον υπόρρητο “ωκεανό” της ύπαρξης του πελάτη»
Συντονισμός: E.Γεωργαντά
15:30-17:00, Αίθουσα Α
Σάββατο 20 Ιουνίου 2015
47 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Παύλος Ζαρογιάννης
«Το φύλο της ψυχοθεραπείας«
Συντονισμός: I.Pietkiewicz, E.Μαρίνη
19:45-21:15, Αίθουσα Α
Σάββατο 20 Ιουνίου 2015
49 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ‘ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ”
Άννα Καραλή
How the ‘Interaction Process’ acts as an enriching element in the Person Centred and Experiential Focusing Training Courses, by generating the next steps of behavior, human action and speech, regardless of gender
19:45 – 21:15, Αίθουσα C
Σάββατο 20 Ιουνίου

Κυριακή, Ιανουαρίου 4

Εκπαίδευση στην Οικογενειακή Θεραπεία - Θεραπεία Ζευγαριού

Έναρξη

Σάββατο 31 Ιανουαρίου - Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015


(Πληροφορίες: 210-6459459, email: focusinghellas@yahoo.com)


To Ελληνικό Κέντρο Focusing με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος στην “Οικογενειακή Θεραπεία - Θεραπεία Ζευγαριού”.
Υπεύθυνη εκπαίδευσης είναι η Ρίτα Βεντούρα M.A. ECP,
ψυχοθεραπεύτρια, προσωποκεντρική εκπαιδεύτρια και επόπτρια, καθώς και πιστοποιημένη EFT θεραπεύτρια και επόπτρια.


Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στις αρχές που διέπουν την θεραπευτική στάση απέναντι σε μια οικογένεια, ή ένα ζευγάρι. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην συντροφική σχέση και την καθιστούν δυσλειτουργική.
Το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης βασίζεται στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση, ιδιαίτερα στην θεώρηση των Gaylin και O'Leary.
Η εκπαίδευση διαρκεί ένα έτος, ήτοι 9 εκπαιδευτικά Σαββατοκύριακα (120 ώρες), και περιλαμβάνει θεωρία, πρακτική, βιωματική εμπειρία και ομαδική εποπτεία.
Απευθύνεται δε σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν εκπαιδευτεί σε μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, έχουν εμπειρία σαν σύμβουλοι, ή ψυχοθεραπευτές και ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην συμβουλευτική ζευγαριών και οικογένειας.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.1) του Ελληνικού Κέντρου Focusing.

Περισσότερα στο σύνδεσμο:


Akira Ikemi Ph. D. (Kobe Japan) presents characteristics of Focusing (in 3 parts)
From the 12th International Focusing Conference held in Pforzheim in Germany 2000.
Videography by Nada Lou

Presence (the Client's Client): Akira Ikemi Ph.D.

Τα Βήματα της Διαδικασίας του Focusing

Ακριβώς επειδή το focusing είναι μια βιωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται πάντα συστηματικά. Βασίζεται όμως σε μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν πυξίδα για την εκμάθηση, εξάσκηση και εφαρμογή του.

Τα βήματα αυτά ακολουθούν μια εσωτερική πορεία, που σταδιακά οδηγεί στην ζητούμενη σωματική αίθηση, η οποία βρίσκεται στο μεταίχμιο (thinking at the edge), ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο.

Βήματα Διαδικασίας του Focusing :

1. Προσέγγιση και διατύπωση «θέματος»

2. Δημιουργία εσωτερικού ελεύθερου «χώρου»

3. Αναμονή για την εμφάνιση «σωματικής αίσθησης»

4. Αναζήτηση του κατάλληλου «συμβόλου» για την περιγραφή αυτής της σωματικής αίσθησης

5. Αναζήτηση και πιθανή εξεύρεση ακριβέστερου «συμβόλου» για τη σωματική αίσθηση («επανήχηση/καθρέτισμα» : resonating), με επακόλουθο την βελτίωση της κατάστασης. (Αλλαγή «συμβόλου» : Felt shift)

6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Επίλογος

...

Προσεχώς ...

  • Blogroll
  • Focusing και θέατρο
  • Φιλοσοφία - Λογοτεχνία - Ποίηση
  • κλπ

H KAΘHMEPINH : News

H KAΘHMEPINH : ΠOΛITIΣMOΣ

H KAΘHMEPINH : Print Edition