Focusing/Διαδικασία εστίασης

Το focusing (στα ελληνικάεστίασηή καλύτερα διαδικασία της εστίασης) είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό φέρει αναφορικά με ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή με μια κατάσταση που ζούμε.

"Το σώμα ξέρει ..."
(Οδ. Ελύτης)

Τρίτη, Δεκεμβρίου 1

Κύκλος διαλέξεων 2015-16 Γιώργος Ξηροπαΐδης

Κύκλος διαλέξεων 2015-16

Τρείς εταιρείες – Ένα σεμινάριο

(3ος κύκλος διαλέξεων)

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Φόβος, αγωνία, ανία.
Γιατί ενδιαφέρουν τα συναισθήματα και οι θυμικές διαθέσεις τη φαινομενολογική φιλοσοφία;

Στις διαλέξεις αυτές θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα μιας φαινομενολογικής ανάλυσης των αισθημάτων του φόβου, της αγωνίας και της ανίας. Θα στηριχθούμε εν προκειμένω στις σχετικές αναλύσεις του Martin Heidegger, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Είναι και Χρόνος, στην πανεπιστημιακή παράδοση με τίτλο Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής: Κόσμος-Περατότητα-Μοναξιά και στα περίφημα Σεμινάρια του Τσόλλικον.
Παράλληλα θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την επιρροή που άσκησαν στη σκέψη του Γερμανού στοχαστή οι περί των παθών και συναισθημάτων θεωρίες του Αριστοτέλη και του Δανού θεολόγου Sören Kierkegaard.
Το πρόγραμμα των διαλέξεων:
Οι συναντήσεις του σεμιναρίου θα γίνονται Πέμπτες, 8.30μμ-10.30μμ.
Στις παρακάτω ημερομηνίες:
1η: 10/12
2η: 21/1
3η: 25/2
4η: 31/3
5η: 26/5

Κόστος συμμετοχής:
10 ευρώ για την κάθε συνάντηση.
Τόπος του Σεμιναρίου:
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 79, 5ος όροφος
(στον Χώρο του Ελληνικού Κέντρου Focusing)
Πληροφορίες επίσης, στις ιστοσελίδες των εταιρειών και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που παρατίθενται σε αυτές, καθώς και στις διευθύνσεις:
daseinanalysisGR@gmail.comfocusinghellas@yahoo.comgignesthai@gmail.com

kierkegaard

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Edmund Husserl, Η φιλοσοφία ως αυστηρή επιστήμη, Αθήνα 1988
Edmund Husserl, Καρτεσιανοί στοχασμοί, Αθήνα 2002
Edmund Husserl, Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η υπερβατολογική φαινομενολογία, Αθήνα 2012
Martin Heidegger, Τα βασικά προβλήματα της φαινομενολογίας, Αθήνα 1999
Martin Heidegger, Είναι και Χρόνος, Αθήνα 1978-1985
Martin Heidegger, Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής: Κόσμος-Περατότητα-Μοναξιά, Αθήνα 2009
Martin Heidegger, Τα σεμινάρια του Τσόλλικον – Μέρος Α΄, Αθηνα 2015
Martin Heidegger, Φαινομενολογικές ερμηνείες στον Αριστοτέλη, Αθήνα 2011

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Gendlin, E. T.: Befindlichkeit: Heidegger and the Philosophy of Psychology. Review of Existential Psychology & Psychiatry: Heidegger and Psychology, Vol. XVI, Nos. I, 2 & 3, 1978-79. [online]: http://www.focusing.org/gendlin_befindlichkeit.html#[6] (28.7.2010)
Gendlin, E. T. Focusing-Oriented Psychotherapy: A Manual of the Experiential Method. New York: The Guilford Press, 1996
Heidegger, M.: The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude, Solitude. Bloomington: Indiana University Press 1992.
Heidegger. M. Being and Time. Malden: Blackwell Publishing 1962.
Damasio, A. (1994). Descartes” Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: G.P. Putnam’s Sons.
Damasio, A. (1999). The Feeling of what Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt Brace and Co.
Ratcliffe M. Feelings of being. Phenomenology, psychiatry and the sense of reality. Oxford: Oxford University Press 2008.
James W. What is an Emotion? Mind 9 34:188-205.
Freud S., ‘Mourning and Melancholia’, in General Psychological Theory, New York: Simon & Schuster, 1991.
Merleau-Ponty M. Eye and mind. In: Edie J, editor. The primacy of perception. Evanston: Northwestern University Press 1964, pp.159-190.
Merleau-Ponty M. The phenomenology of perception. New York: Humanities Press 1962.
Wittgenstein L. On certainty. Oxford: Basil Blackwell 1969.
Binswanger L., Being-in-the-World: Selected Papers of Ludwig Binswanger, New York: Basic Books, 19
Lear J., Freud, New York: Routledge, 2005.
Letteri M., Heidegger and the Question of Psychology. Zollikon and Beyond, Rodopi: Amsterdam – New York, NY 2009
Dreyfus. H. L. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. Cambridge, MA: MIT Press 1991
Heidegger M., Zollikon Seminars: Protocols—Conversations—Letters, ed. Medard Boss, trans. with notes and afterwords Franz Mayr and Richard Askay. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2001
Hoeller K. “Introduction,” Review of Existential Psychology and Psychiatry. Special issue: “Heidegger and Psychology,” guest ed. Keith Hoeller. 1978–1979
3 Εταιρείες 1 Σεμινάριο

Η προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική φαινομενολογική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Παρουσίαση:

Η προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική φαινομενολογική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία
Παύλος Ζαρογιάννης
Ελληνικό Κέντρο Focusing


Περίληψη:

Η προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική ψυχοθεραπεία δεν είναι παρά έμπρακτη φαινομενολογία, μια προσπάθεια δηλαδή μεταφοράς, μετάφρασης και εφαρμογής των αρχών και εννοιών της ερμηνευτικής φαινομενολογίας στην κλινική, θεραπευτική πράξη. Αυτό σημαίνει πως έννοιες όπως φαινόμενο, εμπειρία, βίωμα, συνείδηση, ερμηνεία, αναστοχασμός, νόημα, κατανόηση, προθετικότητα, υποκείμενο, αντικείμενο, σωματικότητα, χρονικότητα, χωρικότητα, διυποκειμενικότητα, μερικότητα, και ολότητα συναποτελούν το θεωρητικό, επιστημονικό, αλλά και πρακτικό πλαίσιο αναφοράς της. Η βασικότερη ωστόσο έννοια της προσωποκεντρικής και Focusing-βιωματικής ψυχοθεραπείας είναι αυτή του ‘βιώματος’, η οποία σε συνδυασμό με αυτή του ‘σώματος’, αποτελεί αφετηρία, αλλά και διακύβευμα της, στο βαθμό που η αποκατάσταση της σχέσης και η συνεχής επαφή μ’ αυτό (το βίωμα), η διαρκής επιστροφή και αναφορά σ’αυτό, η ομιλία και δράση μέσα απ’ αυτό, καθορίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015, 18:00, Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής, Ηπείρου 17

ΕΛΕΣΥΘ (Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας):

«Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
Η εμπειρία τεσσάρων σχολών ψυχοθεραπείας»
Συντονισμός: Ευγενία Γεωργαντά, Psy.D., ECP
Akira Ikemi Ph. D. (Kobe Japan) presents characteristics of Focusing (in 3 parts)
From the 12th International Focusing Conference held in Pforzheim in Germany 2000.
Videography by Nada Lou

Presence (the Client's Client): Akira Ikemi Ph.D.

Τα Βήματα της Διαδικασίας του Focusing

Ακριβώς επειδή το focusing είναι μια βιωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται πάντα συστηματικά. Βασίζεται όμως σε μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν πυξίδα για την εκμάθηση, εξάσκηση και εφαρμογή του.

Τα βήματα αυτά ακολουθούν μια εσωτερική πορεία, που σταδιακά οδηγεί στην ζητούμενη σωματική αίθηση, η οποία βρίσκεται στο μεταίχμιο (thinking at the edge), ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο.

Βήματα Διαδικασίας του Focusing :

1. Προσέγγιση και διατύπωση «θέματος»

2. Δημιουργία εσωτερικού ελεύθερου «χώρου»

3. Αναμονή για την εμφάνιση «σωματικής αίσθησης»

4. Αναζήτηση του κατάλληλου «συμβόλου» για την περιγραφή αυτής της σωματικής αίσθησης

5. Αναζήτηση και πιθανή εξεύρεση ακριβέστερου «συμβόλου» για τη σωματική αίσθηση («επανήχηση/καθρέτισμα» : resonating), με επακόλουθο την βελτίωση της κατάστασης. (Αλλαγή «συμβόλου» : Felt shift)

6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Επίλογος

...

Προσεχώς ...

  • Blogroll
  • Focusing και θέατρο
  • Φιλοσοφία - Λογοτεχνία - Ποίηση
  • κλπ

H KAΘHMEPINH : News

H KAΘHMEPINH : ΠOΛITIΣMOΣ

H KAΘHMEPINH : Print Edition