Focusing/Διαδικασία εστίασης

Το focusing (στα ελληνικάεστίασηή καλύτερα διαδικασία της εστίασης) είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό φέρει αναφορικά με ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή με μια κατάσταση που ζούμε.

"Το σώμα ξέρει ..."
(Οδ. Ελύτης)

Πέμπτη, Μαρτίου 12

Εξαρτήσεις & Ψυχικό ΤραύμαΤο θέμα της Συννοσηρότητας


Τα προβλήματα εξάρτησης  είναι συνηθισμένα  στα άτομα  που έχουν εμπειρίες ψυχικού τραύματος  και η σύνδεση μεταξύ τους σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται προφανής. Όμως,

μόνο τα τελευταία χρόνια, το θέμα της συνοσηρότητας των εξαρτήσεων και των μετατραυματικών διαταραχών, έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και έρευνας, τόσο, για την κατανόηση της λειτουργίας της συνοσηρότητας όσο και για τα προβλήματα που προκύπτουν στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας.

 

 Στην σύγχρονη έρευνα  αναπτύσσεται  η άποψη ότι  τα  άτομα  που έχουν αναπτύξει κάποιο ψυχικό τραύμα προσπαθούν να ανακουφιστούν από τα επώδυνα συμπτώματα, της επαναβίωσης του τραύματος, της αποσύνδεσης, της συνεχούς υπερδιέγερσης, του πανικού και της μοναξιάς τους, μέσω της εξάρτησης (με την χρήση ουσιών η καταναγκαστικών συμπεριφορών)  ως μια μορφή  αυτό - φαρμακοθεραπείας . 

 

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα   αναπτυχθούν θέματα  που θα  βοηθήσουν,  στην κατανόηση  της  πολυπλοκότητας  της  αλληλεπίδρασης  των μετατραυματικών διαταραχών και των εξαρτήσεων,  και στην αποτελεσματικότερη ψυχοθεραπευτική πρακτική.

 

Ενότητες του Σεμιναρίου

-  Αίτια και Λειτουργικότητα της Συννοσηρότητας

-  Από τον Εγκέφαλο στον Νου

-  Θέματα ψυχοθεραπείας  της συνοσηρότητας

-  Οι κίνδυνοι της Φροντίδας


Εισηγητής  : Εμμανουήλ Βανταράκης   M.Sc      Ψυχοθεραπευτής, Τραυματοθεραπευτής

Εισαγωγικό Σεμινάριο Focusing Βιωματικής Τραυματοθεραπείας


Focusing Βιωματικής Τραυματοθεραπείας


Το Ψυχικό Τραύμα,  σύμφωνα με την Focusing  Βιωματική Ψυχοθεραπεία, είναι  αποτέλεσμα της αναστολής και  της  παράκαμψης της “βιωματικής διαδικασίας”, του οργανισμού κατά την διάρκεια μιας τραυματικής εμπειρίας, που καταστέλλει την ικανότητα του να  ανταποκριθεί αποτελεσματικά,  σ΄ αυτά τα απειλητικά  η  καταστροφικά γεγονότα. 


Αυτές οι τραυματικές εμπειρίες μπορεί να προκληθούν από : σωματική - σεξουαλική - συναισθηματική βία, φυσικές καταστροφές, ατυχήματα,  πολέμους, βασανιστήρια,  παρακολούθηση   βίαιων  γεγονότων,  απώλεια αγαπημένου  προσώπου,  χειρουργικές επεμβάσεις,  οικονομική  καταστροφή, απώλεια εργασίας, εγκατάλειψη  κ.α.


Στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας του ψυχικού τραύματος  το στρέψιμο της προσοχής / επίγνωσης του ατόμου, στην “βιωμένη αίσθηση”  της τραυματικής εμπειρίας, με στόχο την αποκατάσταση της “βιωματικής διαδικασίας”, επιτρέπει την επεξεργασία της τραυματικής  εμπειρίας. Η συμβολοποίηση  της τραυματικής εμπειρίας  και η ολοκλήρωση των  νευροφυσιολογικών και  ψυχολογικών  διεργασιών  που είχαν ανασταλεί, οδηγεί στην επαναδιαπραγμάτευση και στην επανένταξη των αποσυνδεμένων - “παγωμένων” κομματιών της τραυματικής  εμπειρίας  και τελικά στην επανοργάνωση της δομής του εαυτού.


Ενότητες του Σεμιναρίου

Οι διαστάσεις του Ψυχικού Τραύματος: Νευροφυσιολογική, Φαινομενολογική, Υπαρξιακή

 Βασικές Αρχές της Ψυχοτραυματολογίας

 Οι Φάσεις Επεξεργασίας του Ψυχικού Τραύματος

Οι κίνδυνοι του Θεραπευτή


 Εισηγητής  : Εμμανουήλ Βανταράκης   M.Sc Ψυχοθεραπευτής, Τραυματοθεραπευτής

Akira Ikemi Ph. D. (Kobe Japan) presents characteristics of Focusing (in 3 parts)
From the 12th International Focusing Conference held in Pforzheim in Germany 2000.
Videography by Nada Lou

Presence (the Client's Client): Akira Ikemi Ph.D.

Τα Βήματα της Διαδικασίας του Focusing

Ακριβώς επειδή το focusing είναι μια βιωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται πάντα συστηματικά. Βασίζεται όμως σε μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν πυξίδα για την εκμάθηση, εξάσκηση και εφαρμογή του.

Τα βήματα αυτά ακολουθούν μια εσωτερική πορεία, που σταδιακά οδηγεί στην ζητούμενη σωματική αίθηση, η οποία βρίσκεται στο μεταίχμιο (thinking at the edge), ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο.

Βήματα Διαδικασίας του Focusing :

1. Προσέγγιση και διατύπωση «θέματος»

2. Δημιουργία εσωτερικού ελεύθερου «χώρου»

3. Αναμονή για την εμφάνιση «σωματικής αίσθησης»

4. Αναζήτηση του κατάλληλου «συμβόλου» για την περιγραφή αυτής της σωματικής αίσθησης

5. Αναζήτηση και πιθανή εξεύρεση ακριβέστερου «συμβόλου» για τη σωματική αίσθηση («επανήχηση/καθρέτισμα» : resonating), με επακόλουθο την βελτίωση της κατάστασης. (Αλλαγή «συμβόλου» : Felt shift)

6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Επίλογος

...

Προσεχώς ...

  • Blogroll
  • Focusing και θέατρο
  • Φιλοσοφία - Λογοτεχνία - Ποίηση
  • κλπ

H KAΘHMEPINH : News

H KAΘHMEPINH : ΠOΛITIΣMOΣ

H KAΘHMEPINH : Print Edition